Website Tracking

+++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.   


+++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.    +++   Независим филиал на Cannerald. Този уебсайт съдържа рекламно съдържание за офертите на Cannerald / CannerGrow. Моля, прочетете също отказа от отговорност за доходите.   Препоръчителната програма

Поради големия успех и удовлетвореността на клиентите, сега Cannerald / CannerGrow предлага неограничаваща възможност за генериране на допълнителни приходи, като се позовава на продуктите.

Има два стабилни начина да печелите повече.

1.) Универсален компенсационен план (еднократен бонус)
2.) Бонус за остатъчен доход

Това са планове за бонуси и компенсации на 7 нива, които ви позволяват да участвате в цялостния растеж на екосистемата Cannerald / CannerGrow.


Cannerald / CannerGrow - 1.) Универсален компенсационен план (еднократен бонус)

Как работи Компенсационният план на Unilevel?

В плана на Unilevel получавате фиксиран процент от продажбата на растенията в съответното препоръчително ниво (поколение).

Пример:
Каниш приятеля си Джон, който след това купува 5 терени / растения.
Той е във вашето препоръчително ниво 1 и получавате 7% от всяка негова покупка на растения.
Сега Джон кани приятелката си Анна.
Анна вече ще стане вашата препоръка от ниво 2 и вие все още ще получавате 5% от закупуването на растения на Анна

Това продължава до ниво 7 със съответни 3%, 2%, 1%, 1% и 1%.Cannerald / CannerGrow - 2.) Бонус за остатъчен доход

Сега нека разгледаме бонуса за остатъчен доход.

Растенията от канабис се събират на всеки 2-3 месеца. Този бонус ви дава процент от всяко от растенията на канабис от вашия екип, събрани на същите седем нива. Следователно реколтата осигурява пасивен доход.

Пример:
Джон, твоята препоръка от ниво 1 имаше 5 растения.
При реколтата ще получите 7% от дела на печалбата на Джон.
Джон беше поканил Анна, така че Анна е препоръката ви от ниво 2.
Когато растенията на Анна бъдат събрани, ще получите 5% от дела на Анна в печалбата.

Това продължава до ниво 7 със съответните проценти от 3%, 2%, 1%, 1% и 1%.
С този план възможностите ви за растеж и доходи са безкрайни.Започнете днес и се възползвайте от печалбите на вашия екип в Cannerald / CannerGrow.

В Cannerald участвате в цялата верига на стойност на компанията. Той е уникален!