Website Tracking

+++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.   


+++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.    +++   Nezávislá pridružená spoločnosť Cannerald. Táto webová stránka obsahuje reklamný obsah pre ponuky spoločnosti Cannerald / CannerGrow. Prečítajte si tiež vyhlásenie o príjme.   Program odporúčaní

Vďaka veľkému úspechu a spokojnosti zákazníkov teraz Cannerald / CannerGrow ponúka nezáväznú príležitosť na generovanie dodatočných príjmov odkazom na produkty.

Existujú 2 stabilné spôsoby, ako zarobiť viac.

1.) Unilevel Compensation Plan (jednorazový bonus)
2.) Zostatkový príjem

Toto sú 7-úrovňové plány bonusov a kompenzácií, ktoré vám umožňujú podieľať sa na celkovom raste eko-systému Cannerald / CannerGrow.


Cannerald / CannerGrow - 1.) Unilevel Compensation Plan (jednorazový bonus)

Ako funguje Unilevel Compensation Plan?

V pláne Unilevel dostanete pevne stanovené percento z predaja rastlín na príslušnej úrovni odporúčaní (generácia).

Príklad:
Pozvite svojho priateľa Johna, ktorý potom kúpi 5 ihrísk / rastlín.
Je vo vašom odporúčaní na úrovni 1 a získate 7% z každého jeho nákupu rastlín.
Teraz pozýva John svoju priateľku Anna.
Anna sa teraz stane vašim odporúčaním úrovne 2 a stále dostanete 5% nákupov rastlín spoločnosti Anna

To pokračuje až na úroveň 7 so zodpovedajúcimi 3%, 2%, 1%, 1% a 1%.Cannerald / CannerGrow - 2.) Zostatkový príjem

Teraz sa pozrime na bonus zvyškových príjmov.

Rastliny kanabisu sa zbierajú každé 2 až 3 mesiace. Tento bonus vám poskytuje percento všetkých rastlín kanabisu vášho tímu zozbieraných na rovnakých siedmich úrovniach. Úroda preto zabezpečuje pasívny príjem.

Príklad:
John, tvoje odporúčanie úrovne 1 malo 5 rastlín.
Pri zbere získate 7% podielu na zisku Johna.
John pozval Annu, takže Anna je vaše odporúčanie úrovne 2.
Po zbere rastlín Anny dostanete 5% podielu Anny na ziskoch.

To pokračuje až na úroveň 7 so zodpovedajúcimi percentami 3%, 2%, 1%, 1% a 1%.
Vďaka tomuto plánu sú vaše možnosti rastu a príjmu nekonečné.Začnite ešte dnes a ťažte z výnosu vášho tímu v Cannerald / CannerGrow.

V Cannerald sa zúčastňujete na celom hodnotovom reťazci spoločnosti. Je to jedinečné!