Website Tracking

CANNERGROW

Phân khúc Cannerald cho đầu tư cần sa của bạn

CannerGrow cung cấp cho bạn cơ hội để mua một hoặc nhiều khe thời gian giới hạn cho cây cần sa. Địa điểm là trong các cơ sở trong nhà hiện đại nhất ở Thụy Sĩ. CannerGrow chăm sóc nuôi, thu hoạch và bán thu hoạch.
Sau mỗi giai đoạn phát triển, bạn sẽ nhận được một nhà máy cắt mới. Bạn chia sẻ 50% lợi nhuận từ vụ thu hoạch. Với bí quyết của Cannerald / CannerGrow, bạn có thể trực tiếp tham gia vào việc phát triển một thị trường mới khổng lồ ở châu Âu. Bạn tham gia nhân giống cây trồng hoặc tiếp thị liên kết được cung cấp.
Và tất cả điều này từ sự thoải mái của nhà riêng của bạn!

CANNERGROW