Website Tracking

+++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.   


+++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.    +++   Chi nhánh độc lập của Cannerald. Trang web này chứa nội dung quảng cáo cho các ưu đãi của Cannerald / CannerGrow. Vui lòng đọc tuyên bố từ chối trách nhiệm về thu nhập.   Thương trường

Tại đây bạn có thể mua cây từ các đối tác khác hoặc bán cây của chính bạn

Mọi đối tác sở hữu cây tại một trong các phòng trồng trọt (không phải cây bán trước) đều có thể chào bán cây của họ trên thị trường. Điều này có nghĩa là cây có giá trị bán lại và có thể được bán cho các bên quan tâm khác từ cộng đồng.
Thị trường cung cấp cho các đối tác khả năng mua cây trực tiếp - mà không cần phải đợi giai đoạn bán trước.

Tất cả các nhà máy được niêm yết trên thị trường đều đến từ các phòng trồng trọt đã hoạt động.

Mua hàng hoạt động như thế nào?
Sau khi mua cây ở chợ, bạn cần gửi tiền trực tiếp cho người bán. Bạn không thể thanh toán bằng số dư tài khoản CannerGrow của mình. Sau khi chủ nhà máy đã nhận được tiền, anh ta phải xác nhận đã nhận tiền. CannerGrow không được phép đảm bảo tiền như một bên trung gian. Tuy nhiên, trong trường hợp gian lận, CannerGrow sẽ khóa nhà máy và cố gắng giải quyết vụ việc.

Điều kiện bán cây là gì?
 • Chỉ có thể bán hoặc mua cây 3 sao.
 • Các cây phải hoàn thành ít nhất 3 chu kỳ sinh trưởng.
 • Mỗi người bán có thể tự xác định giá bán.
 • Việc mua / bán diễn ra giữa người mua và người bán (bán riêng).
 • Không có hoa hồng trực tiếp cho tuyến trên vì hoa hồng bán hàng đã được trả cho các nhà máy và đó là một khoản bán riêng.
 • Hoa hồng thu hoạch trong tương lai sẽ được trả cho tuyến trên của chủ sở hữu mới.
 • Khi ai đó đưa (các) cây của họ ra thị trường, thu hoạch sẽ không được phân phối cho chu kỳ sinh trưởng hiện tại của họ.
 • Giá bán có thể được thanh toán bằng BitCoin hoặc chuyển khoản ngân hàng. Người bán quyết định chỉ chấp nhận một trong hai phương án thanh toán hay cả hai. Điều này dễ dàng nhận thấy trên thị trường.
 • Cả người bán và người mua đều phải được xác minh ở cấp độ 2 đối với các giao dịch ngân hàng (không phải đối với giao dịch Bitcoin).
 • Bạn có thể sử dụng tối đa 1 cây tại một thời điểm.
 • Bạn chỉ có thể mua bao nhiêu cây từ các đối tác khác trên thị trường cũng như bạn đã tự mua từ công ty.


Khi nào thì chu kỳ sinh trưởng của cây mua trên thị trường bắt đầu?
Sự phát triển đang diễn ra hiện tại sẽ bị ngừng đối với nhà máy này. Sự tăng trưởng đầu tiên bắt đầu sau chu kỳ tăng trưởng hiện tại. Điều này phụ thuộc vào tình trạng tăng trưởng hiện tại và có thể mất từ ​​1 đến 3 tháng.

Có bất kỳ khoản phí ẩn nào cho một giao dịch không?
Không có phí ẩn cho cả người mua hoặc người bán. Điều duy nhất là sự phát triển hiện tại sẽ bị hủy bỏ và bạn sẽ phải đợi lần bắt đầu tăng trưởng tiếp theo trong căn phòng đặt cây bạn đã mua.

Thông qua xếp hạng tin cậy ẩn:
Điểm tin cậy ẩn sẽ giảm xuống nếu bạn không trả tiền cho cây bạn đã mua hoặc nếu bạn không xác minh được cây đã bán sau khi nhận tiền. Điểm tin cậy thấp có thể dẫn đến hạn chế thị trường.