Website Tracking

+++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.   


+++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.    +++   Filial i pavarur i Cannerald. Kjo faqe interneti përmban përmbajtje reklamuese për ofertat e Cannerald / CannerGrow. Ju lutemi lexoni gjithashtu deklarimin e të ardhurave.   Treg

Këtu mund të blini bimë nga partnerë të tjerë ose të shisni bimët tuaja

Çdo partner që zotëron bimë në një nga dhomat e rritjes (jo bimë para-shitjes) mund të ofrojë bimët e tyre për shitje në treg. Kjo do të thotë që impiantet kanë një vlerë të rishitjes dhe mund t'u shiten palëve të tjera të interesuara nga komuniteti.
Tregu u ofron partnerëve mundësinë e blerjes së impianteve direkt - pa pasur nevojë të presin për fazën e para-shitjes.

Të gjitha bimët e listuara në treg vijnë nga dhoma për rritje që janë tashmë në veprim.

Si funksionon blerja?
Pasi të blini një fabrikë në treg, duhet t'i dërgoni paratë direkt tek shitësi. Ju nuk mund të paguani me bilancin e llogarisë tuaj CannerGrow. Pasi pronari i uzinës të ketë marrë paratë, ai duhet të konfirmojë marrjen e pagesës. CannerGrow nuk lejohet të sigurojë paratë si ndërmjetës. Sidoqoftë, në rast mashtrimi, CannerGrow do të bllokojë impiantin dhe do të përpiqet të zgjidhë rastin.

Cilat janë kushtet për shitjen e një bime?
 • Vetëm bimë me 3 yje mund të shiten ose blihen.
 • Bimët duhet të kenë përfunduar të paktën 3 cikle të rritjes.
 • Secili shitës mund ta përcaktojë vetë çmimin e shitjes.
 • Blerja / shitja zhvillohet ndërmjet blerësit dhe shitësit (shitje private).
 • Nuk ka komisione direkte për upline pasi komisioni i shitjeve tashmë është paguar për impiantet dhe është një shitje private.
 • Komisionet e ardhshme të korrjes do t'i paguhen linjës së pronarit të ri.
 • Kur dikush vendos bimët (et) e tyre në treg, të korrat nuk do të shpërndahen për ciklin aktual të rritjes në të cilin janë.
 • Çmimi i shitjes mund të paguhet në BitCoin ose me transfer bankar. Shitësi vendos nëse do të pranojë vetëm njërën nga dy opsionet e pagesës ose të dyja. Kjo është e lehtë për tu parë në treg.
 • Si shitësit ashtu edhe blerësit duhet të verifikohen në nivelin 2 për transaksionet bankare (jo për transaksionet Bitcoin).
 • Ju mund të përdorni një maksimum prej 1 bime në të njëjtën kohë.
 • Ju mund të blini vetëm aq shumë bimë nga partnerë të tjerë në treg sa keni blerë vetë nga kompania.


Kur fillon cikli i rritjes së një bime të blerë në treg?
Rritja aktuale në vazhdim do të ndalet për këtë fabrikë. Rritja e parë fillon pas ciklit aktual të rritjes. Kjo varet nga statusi aktual i rritjes dhe mund të zgjasë nga 1 deri në 3 muaj.

A ka ndonjë tarifë të fshehur për një tregti?
Nuk ka tarifa të fshehura as për blerësin dhe as për shitësin. E vetmja gjë është që rritja aktuale do të anulohet dhe do të duhet të prisni për fillimin e ardhshëm të rritjes në dhomën ku ndodhet bima juaj e blerë.

Përmes vlerësimit të fshehur të besimit:
Ekziston një rezultat i fshehur i besimit që bie nëse nuk arrin të paguash për një fabrikë që ke blerë ose nëse nuk arrin të verifikosh një fabrikë të shitur pasi ke marrë paratë. Një rezultat i ulët i besimit mund të çojë në kufizime të tregut.