Website TrackingEkipi ynëRendit faqen në internet + faqen e uljes
Nëse tashmë jeni regjistruar në Cannerald / CannerGrow, mund të përdorni vetë faqen e internetit dhe faqen e uljes për veten tuaj. Këto janë dy faqet në vijim, por më pas me të dhënat tuaja dhe lidhjet e rekomandimit tuaj.
Ne ngarkojmë një tarifë të një konfigurimit 49 EUR për krijimin e dy faqeve të internetit të personalizuara.

  Uebfaqe Shembull  

  Faqja e shembjes së shembjes  


Sipërfaqja për anëtarët e ekipit
Me të dhënat tuaja të hyrjes mund të futeni në "zonën për anëtarët e ekipit". Këtu do të gjeni materiale të mëtejshme për marketing, siç janë shabllone të shtypshme për kartat e biznesit, banderolat dhe informacione dhe lidhje të mëtejshme. Këtu gjithashtu mund të ndryshoni dhe shtoni cilësimet dhe të dhënat e faqes tuaj të internetit të personalizuar.